• Gunnar Gustafsson ger rådet att alltid kontakta bygglovskontoret innan installationen görs.Foto: Tommy Pettersson

Ligger Linköping före lagen igen?

Linköping är en kommun som satsar medvetet och stort på solel. Kommunen placerade sig nyligen som etta på en lista som beskriver hur många solcellsanläggningar som finns. I början av juni tog majoriteten i Linköping med Miljöpartiet i spetsen initiativet till att ge solelsproduktionen en extra skjuts.

På  Bygg-och miljönämndens möte den 15e juni beslutade sig Koalitionens sex ledamöter från Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet att ta bort kravet på bygglov för takinstallation av solcellsanläggningar på en och tvåbostadshus under förutsättning att installationen av solcellerna inte i väsentlighet ändrade byggnadens eller områdets karaktär. Solcellerna fick enligt beslutet ej heller installeras i kulturhistoriskt skyddade miljöer för då behövs det ett bygglov.

Minoriteten reserverade sig

Nämndbeslutet att ta bort bygglov för solceller på tak i framtiden upprörde den borgerliga minoriteten eftersom att man ansåg att detta strider mot svensk lagstiftning och att det inte hade varit berett på ett korrekt sätt. På det aktuella mötet yrkade därför minoriteten på en återremiss av ärendet men det förslaget viftades bort. Nämndens vice ordförande moderaten Stefan Erikson blev så pass irriterad att han den 4e juli överklagade beslutet och begärde en laglighetsprövning av Förvaltningsrätten. Som främsta skäl för sin begäran anför nu Erikson att en kommunal myndighetsnämnd ej kan fatta beslut som strider mot Svensk lag, i det här fallet Plan och bygglagen kapitel 9, paragraf 2c.

Han menar vidare att ett sådant beslut kan leda till konsekvenser som drabbar den enskilde medborgaren som har byggt en anläggning med kommunens goda minne. Husägaren kan vid en anmälan om rättelse tvingas ta bort solcellerna. Dessutom riskerar kommunen skadeståndskrav av husägaren om denne tvingas ta bort en anläggning som tidigare fått ett kommunalt grönt kort.

Kränga lag

Linköpings kommun har länge underlättat för de som vill installera solceller, genom att ta bort avgiften för bygglov, bistå med rådgivning och tillhandahålla solkartan som visar var det lönar sig bäst att sätta upp solcellerna. Under nuvarande mandatperiod har Koalition för Linköping avsatt mer resurser till mer energirådgivning och till att utöka den tidigare solkartan för att även täcka landsbygden.

– Nationella riktlinjer för att ta bort bygglovsplikten för solceller är på gång, men som kommun kan vi ändå gå före och redan nu underlätta mer för solelsproducenterna. Den som vill installera solceller rekommenderas också att ta kontakt med bygglovskontoret för kostnadsfri rådgivning, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg-och miljönämnden i en kommentar efter nämndbeslutet.

Om svar anhålles

Kommunen har en hel del  erfarenhet att ligga före lagstiftaren.Under det glada 1990-talet försökte den klassiska borgerliga fyrklövern i kommunen att kränga lag i samband med att kommunen skulle göra en total "Make over" utan att ha med personalens företrädare med i båten.

På senare tid har man av goda skäl försökt springa förbi gällande tolkning av socialtjänstlagen för att underlätta en biståndshandläggning inom missbruksvården samt inom hemtjänsten.

Nu är det dags igen, i vällovligt syfte denna gång, att ligga steget före riksdagen.

I veckan krävde Förvaltningsrätten in yttrande från Linköpings kommun angående Stefan Eriksons begäran om laglighetsprövning. Kommunen fick även anstånd med att komma in med kompletterande handlingar men dessa ska vara inlämnade senaste den 21 augusti i år.